=

Naspi di asp. posteriori

Naspi di asp. posteriori

Naspi di asp. abbattibili

Naspi di asp. abbattibili
Naspi di aspirazione abbattibili

Naspi di aspirazione fissi

Naspi di aspirazione fissi
Naspi di aspirazione fissi DN80 e DN100

Naspi da trasporto

Naspi da trasporto
Naspi da trasporto posteriori a rotazione idraulica
Top